Na našej klinike sa dá platiť v hotovosti, v prípade ceny vyššej ako 10€ aj kartou. Faktúry bežným klientom nevystavujeme, iba registrovaným organizáciám.

V prípade pohotovosti, je pohotovostný príplatok vždy účtovaný v hotovosti!