Kruhy - ilustračný obrázok

Chylothorax u mačky

Čo je to chylothorax?

Chylothorax je relatívne zriedkavé ochorenie u mačiek, kedy sa lymfa, alebo chylus akumulujú v pleurálnej dutine. Pleurálna dutina je priestor medzi pľúcami a vnútornou výstelkou hrudnej steny. Za normálnych okolností je v nej menej ako 5ml tekutiny. Táto tekutina v postate lubrikuje pľúca, aby sa nelepili na hrudnú stenu. V prípade chylothoraxu môže byť v tomto priestore aj viac ako ½ litra tekutiny, ktorá bráni normálnemu rozpínaniu pľúc.

Dve abnormality spojené s chylothoraxom

Prítomnosť pleurálnej efúzie – čiže nadmerné hromadenie tekutiny v okolí pľúcnych lalokov, čo môze viesť až k dychovej tiesni.

Tekutina, ktorá je za normálnych okolností číra sa stáva mliečnou – chylóznou, vďaka obsahu triglyceridov – tukov.

Klinické príznaky a príčiny chylothoraxu

Prvým a najčastejšie sa vyskytujúcim príznakom je sťažené dýchanie.  Občas to vyzerá, že mačka až lapá po vzduchu. Občas to môže byť kašeľ. Samozrejme ruka v ruke ide apatia a intolerancia záťaže.  Následne mačka prestáva žrať, pretože má problém sa dodýchať.

Chylothorax sa najčastejšie vyskytuje ako následok traumy (napr. po autoúrazoch). Ale často sa nenájde presná príčina a v tom prípade hovoríme o tzv. idiopatickom chylothoraxe.

Diagnostika chylothoraxu

  • Rtg hrudnej dutiny – zistenie prítomnosti tekutiny v hrudnej dutine
  • Analýza pleurálnej tekutiny – malé množstvo tekutiny sa odoberie thorakocentézou, a následne sa skontroluje farba tekutiny, a urobia sa základné biochemické rozbory.
  • Po potvrdení diagnózy chylothorax sa urobia ďalšie testy na zistenie príčiny: biochémia krvi, hematologické vyšetrenie, testy na FIV/FELV, echokardiografia, kultivácia pleurálnej tekutiny atď…
blog chylothorax rtg
Rtg snímok mačky s chylothoraxom

Liečba chylothoraxu

Liečba vždy závisí od príčiny. Samozrejme na začiatok je dôležité stabilizovať dýchanie, čiže sa „vypúšťa“ hrudník v intervaloch podľa potreby. Niekedy sa necháva zavedený drén, pre ľahšie odsávanie tekutiny. Ďalej sa doporučuje nízkotuková diéta  na zníženie triglyceridov, pre zlepšenie absorpcie tekutiny z hrudnej dutiny samotnou mačkou. Ak je v hrudníku pridružená infekcia, pridáva sa cielená antibiotická terapia.

Prípad z našej kliniky

Jane – 13 ročná mačka plemena Ragdoll

Chylothorax - rtg vyšetrenie
rtg hrudníka s chylothoraxom

U Janušky bol diagnostikovaný chylothorax (prítomnosť lymfy v hrudníku) spolu s hypertyreózou (nadmerná činnosť štítnej žľazy). Chylothorax bol potvrdený stanovením triglyceridov v pleurálnej tekutine (13,29 mmol/l), ktorá bola vyššia v porovnaní so sérom (0,39mmol/l). Hypertyreóza bola potvrdená stanovením hodnoty T4, ktorá bola nemerateľne vysoká. Echo srdca vylúčilo kardiálne ochorenie. Mačka bola bez hypertenzie.

V počiatkoch terapie bolo odsávaných 250 ml pleurálnej efúzie v týždňových intervaloch. Po nasadení na thiamazol sa postupne množstvo efúzie znižovalo. Mačka bola súčasne nasadená na rutín. Po zlepšení zdravotného stavu absolvovala terapiu rádioaktívnym I 131 vo Viedni na liečbu hypertyreózy. Množstvo chylusu je výrazne nižšie a pacientka je stabilná dlhodobo bez thorakocentézy.