Kruhy - ilustračný obrázok

Herpesvírus u mačiek (FHV-1)

Úvod

Herpesvírus u mačiek najčastejšie postihuje horné dýchacie cesty a oči. K prenosu dochádza priamym kontaktom s infikovanými sekrétmi z očí, nosa alebo úst chorej mačky. Tento vírus je „dar na celý život“, mačka sa ho už nezbaví. Je to veľmi frustrujúce pre majiteľov mačiek, ale aj pre samotných veterinárnych lekárov.

FHV-1 býva jednou z najčastejších  príčin kýchania, prskania a výtoku z nosa a očí u mačiek. Často dochádza aj k priamej infekcií očí, či už jedného, alebo oboch.

Najčastejšie sú postihnuté malé a mladé mačky, ale samozrejme môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Častejšie ho vidíme na klinike u mačiek z ulice, útulkov a rôznych „chovateľských staníc“. Udáva sa až 80% premorenosť mačacej populácie.

Prejavy herpesvírusu u mačiek

Prejavy sú rôzne u mačiek, od úplne bezpríznakových mačiek, ktoré sú iba nosičmi ochorenia až po ťažké prípady, ktoré môžu končiť fatálne. Príznaky tiež závisia od veku, kedy sa mačka nakazila. Malé mačiatka v drvivej väčšine vykazujú obojstrannú, veľmi bolestivú konjunktivitídu (zápal spojiviek), najskôr s čírim výtokom, neskôr hnisavým. Často dochádza až k zrastom (tzv. synblefaron).

Herpesvírus u mačky - prejavy
FHV-1 u mačky

U starších mačiek býva častejšie postihnuté napr. iba jedno oko, ale opakovane a plus sa vyvíjajú aj ďalšie príznaky. U nich ide skôr o reaktiváciu vírusu, zatiaľ čo u mačiatok o primárnu infekciu.

Príznaky horných dýchacích ciest

Rhinitis u mačky
Rhinitis u mačky
 • Výtok z nosa
 • Kýchanie
 • Zvýšená teplota až horúčka
 • Nechutenstvo
 • Kašeľ
 • Apatia

Príznaky postihujúce oči

Postihnuté oko u mačky
Postihnuté oko u mačky
 • Konjunktivitída (zápal spojiviek – niekedy označovaný ako „červené oko“) a chemóza (opuchnutie spojiviek)
 • Výtok z očí
 • Zmena farby očí
 • Vredy na rohovkách
 • Zatiahnuté tretie viečko

V ťažkých prípadoch môžu byť príznaky aj na koži a na tvári

 • Začervenanie
 • Opuch
 • Krusty (chrasty)
 • Strata srsti

Ako sa mačka nakazí herpesvírusom ?

FHV-1 napáda sliznicu nosa, spojivky očí, rohovku a mandle. Vírus sa v týchto častiach tela replikuje (množí) a potom sa šíri pomocou sekrétov, alebo priamym kontaktom. V prípade, že liečba nie je včasná a cielená, dochádza k poškodeniu hlbších štruktúr nosa a úst a spôsobuje dlhodobé zdravotné problémy.

Často získavajú FHV- 1 už mačiatka priamo od mami. Pre mačku totiž všetko okolo pôrodu predstavuje určitý stres. A v tomto období potom reaktivuje svoj vlastný herpesvírus a prenáša ho na svoje mačiatka. Tie vykazujú príznaky už pred otovrením očí (zlepená zahnisané oči), alebo majú rhinotracheitídu (ochorenie horných dýchacích ciest).

Diagnostika herpesvírusu u mačiek

Odber vzoriek u mačky

Najlepším testom pre overenie mačacieho herpesvírusu je PCR test, ktorý sa vykonáva zo sterov zo sliznice úst, oka, alebo z biopsie kože. Nedokáže však rozlíšiť, či ide o aktívnu infekciu, alebo chronickú infekciu (prenášačstvo). Tiež by mohol byť test pozitívny, ak bolo zviera vakcinované proti herpesvírusu. V praxi sa preto diagnostika robí na základe klinického vyšetrenia, symptómov a anamnézy mačky.

Ak sú postihnuté oči, tak dostupné diagnostické metódy sú tonometria (meranie očného tlaku), shirmerov test (test na produkciu sĺz) a fluorescenčný test (test na zistenie poškodenia rohovky). V tomto prípade sa diagnóza stanovuje na základe klinickej diagnostiky, nedostatočnej odpovede na bežnú antibiotickú liečbu, a ak máme k dispozícii, tak dobrú odozvu na lokálnu antivirotickú liečbu.

Liečba herpesvírusu u mačiek

Terapia závisí od vážnosti zdravotného stavu zvieratka, jeho veku, vakcinácie a samozrejme finančných možností majiteľa. V súčasnosti nemáme k dispozícii žiadne lieky na FHV-1 u mačiek, ale používame podpornú terapiu sekundárnych bakteriálnych infekcií a tzv. symptomatologickú terapiu (čiže liečime jednotlivé príznaky, tak ako sa postupne objavujú u mačky). V závažných prípadoch sa dajú použiť niektoré ľudské antivírusové lieky, ale nie so 100% účinkom. V prípade, ak sú zasiahnuté primárne oči, používame humánne očné kvapky (antibiotické, protizápalové, a ak si majitelia vedia zo zahraničia zohnať, tak aj priamo antivirotiká).

Základom celej terapie je podporná liečba. Zvieratku treba zabezpečiť čo najmenej stresujúce prostredie, tekutiny, výživnú stravu. Ak nežerie, používajú sa koncentrované predpisové diéty, ktoré viete podávať aj asistovane (tzn. pomocou striekačky). Často ak jeden z príznakov je napr. zápal pľúc, poškodenie očí, nosa…, vtedy sa nasadzujú celkovo antibiotiká (pri sekundárnych bakteriálnych infekciách), protizápalové lieky, preparáty na podporu imunity (imunoglukány), preparáty na báze Lyzínu (znižujú replikáciu vírusu), prípadne jeden druh probiotík, u ktorého je preukázaný účinok podpory imunitného systému. Tiež je dôležité, aby zvieratko bolo riadne odčervené.

Samozrejme ak je zvieratko vo veľmi vážnom stave, je potrebná hospitalizácia so stabilizáciou pacienta, a až následne domáca starostlivosť.

Celkové podanie antivirotík (napr. famcikloviru) je vždy na dlhšiu diskusiu s majiteľom, nakoľko ich podanie nie je tak bezpečné, ako podanie antibiotík. A tiež je dôležité nepodávať mačke steroidy, ani lokálne do očí, ani celkovo, pretože práve steroidy znižujú obranyschopnosť mačky.

Ďalším liekom použiteľným v liečbe je interferón, ale vzhľadom na vysokú cenu a otáznu účinnosť nie je u nás štandardne používaný.

Manažment herpesvírusu u mačiek

Ak je ochorenie podchytené vo včasnom štádiu a mačka ešte nie je vysilená vírusom, tak zotavenie trvá cca 10-14 dní, samozrejme pri adekvátnej terapii a starostlivosti o pacienta. Bohužiaľ sa ale stretávame aj s menej šťastnými koncami, kedy zvieratko nakoniec uhynie. Toto býva skôr u malých mačiatok, ktoré ešte nemajú plne vyvinutý imunitný systém, alebo u starších mačiek, ktoré sú imunosuprimované vďaka inému súbežnému ochoreniu, stresu, vyššiemu veku … U niektorých mačiek, napr. po prekonaní ťažkého zápalu pľúc, zostávanú trvalé následky.

Prevencia herpesvírusu u mačiek

Izolácia chorých mačiek!!! Mačky , ktoré sú choré, prskajú, majú výtok z nosa a očí, zostanú apatické… treba dôkladne izolovať od ostatných. Zároveň treba pre ne mať zvlášť misky na vodu a jedlo, zvlášť pelechy a prepravky.

Dezinfekcia prostredia, vecí, pelechov, oblečenia, misiek… inak povedané všetkého, s čím prišli choré mačky do styku. Treba si uvedomiť, že aj na šatách prenášate vírusy, ak prišli do styku s chorými mačkami. Treba si umývať ruky ako náhle vychádzate od chorých mačiek a idete k zdravým!!! Ak sú zvlášť v miestnosti, bolo by dobré, mať pri východe aj dezinfekčnú rohož. Čo sa týka vírusu, mimo hostiteľa prežíva cca 18 hodín a dá sa jednoducho inaktivovať napr. Savom. Ak máte UV svetlo, tak aj to viete efektívne použiť (predtým, ale mačky a všetky rastliny premiestnite do inej miestnosti 🙂 ) .

Redukcia stresu – toto je kľúčové u mačiek!!! Ak máte viac mačiek, treba, aby každá mala svoj priestor, aby nemusela stále bojovať o jedlo, vodu, záchodík, pelech, vašu priazeň… Pravidelne mačky odčervujte. Ak medzi sebou majú určité rozbroje, skúste feromónovú terapiu. Buď vo forme obojkov, alebo difuzérov. Vakcinácia – v súčasnosti máme na trhu kombinované vakcíny proti mačacej panleukopénii, herpes vírusu a kalicivírusu. Treba si ale uvedomiť, že tieto vakcíny nezabránia nákaze herpes vírusom, ale iba znižujú klinické príznaky, a mačky sa často stávajú chronickými prenášačmi ochorenia. Vakcinácia týmito vakcínami je možná u mačiatok od cca  8týždňa, revakcinácia každé 3-4 týždne až do cca 16 týždňa veku. Plne chránené považujeme mačky až cca 2-3 týždne po poslednej vakcinácii.


FAQ – Časté otázky o mačacom herpesvíruse (FHV-1)

Je mačací herpesvírus nákazlivý pre ostatné mačky?

FHV-1 je veľmi nákazlivý pre ostatné mačky, či už v domácnosti, alebo vo vonkajšom kolektíve. Prenos je buď priamo infikovanými výlučkami z nosa, očí, úst, alebo kontaminovanými hračkami, miskami, pelechmi…

Ako dlho žijú mačky pozitívne FHV-1?

Mačky, ktoré sa raz nakazili FHV-1, sú prenášačmi ochorenia po zvyšok života!!! S času na čas vplyvom vonkajšieho stresu, pridruženého sekundárneho ochorenia… môže znova dôjsť k prepuknutiu klinických prejavov. Preto je veľmi dôležité bezstresové prostredie, skoré zachytenie zhoršenia stavu, liečba pridružených ochorení … V tomto prípade sa mačky dožívajú normálnej dĺžky života.

Je FHV-1 vyliečiteľný?

V súčasnosti nie je. Vieme len tlmiť klinické príznaky a znižovať replikáciu vírusu, ale nevieme ho úplne vyliečiť. Pri dobrej veterinárnej a domácej starostlivosti sa však mačky väčšinou dožívajú plného veku.

Je mačací herpesvírus prenosný na človeka?

Nie, nie je. Aj my ľudia sa môžeme nakaziť herpesvírusom, ale ten nie je totožný s tým mačacím. Čiže mačky sa vedia nakaziť iba od mačiek a my ľudia iba od chorých ľudí.