Kastrácia psa / sterilizácia sučky

pes s ochranným límcom
Kastrácia alebo sterilizácia je jeden z najčastejších chirurgických výkonov vo veterinárnej praxi. Zároveň je to veľmi zodpovedný spôsob, ako zamedziť premnoženiu psov.

Aký je rozdiel medzi sterilizáciou a kastráciou?

V oboch prípadoch hovoríme o trvalom odstránení pohlavných orgánov, ale termín sterilizácia používame skôr pre sučky a kastrácia pre psov.

Pri sterilizácii sučky veterinárny lekár odstraňuje vaječníky  a vo väčšine prípadov aj maternicu. Tým pádom sučka už nemôže mať šteniatka a nemá ruju. V odbornej terminológii používame názov ovariohysterektómia(ďalej už len OH) (pre odstránenie vaječníkov aj maternice) a ovariektómia (pre odstránenie iba vaječníkov). V podstate oba zákroky majú skoro rovnaký výsledok, len rozdiel je v tom, že u starších sučiek sa vždy berie aj maternica, kvôli prípadným nádorom v neskoršom veku.

pes po kastrácii s nafukovacím límcom

U psov hovoríme o kastrácii. V ich prípade sa odstraňujú semenníky a priľahlé štruktúry. Existuje  u nich aj zákrok, ktorý sa volá vazektómia (podviazanie alebo prerušenie semenovodov), ale tento zákrok nemá vôbec opodstatnenie, a nerieši sexuálne správanie psa.

Prečo doporučujeme kastrácie psov?

Hlavný dôvod je, že útulky na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách sú plné nechcených šteniatok a dospelých psov. Len v piešťanskom útulku každoročne pribudne niekoľko desiatok opustených psov, z ktorých niektorých sa podarí umiestniť, ale sú tam aj psíky, ktoré nikto nechce buď pre ich vyšší vek, alebo povahové črty, prípadne pre ochorenia, ktorými trpia. Práve množenie „bezpapierových šteniat“ prispieva k tomuto trendu.

Sučky

Medzi zdravotné výhody sterilizácie  u sučiek patria napr. prevencia rakoviny mliečnej žľazy, ak je sučka kastrovaná ešte pred prvým háraním (vtedy je chránenosť skoro 100%), prípadne po 1. háraní (chránenosť voči rakovine mliečnej žľazy je ešte stále vysoká, skoro 60-70%). Neskôr už tento benefit nie je. Prevencia rakoviny maternice a vaječníkov v neskoršom veku, a tiež pred pseudograviditou (falošnou graviditou) a pyometrou (hnisavý zápal maternice). Štatisticky sa uvádza , že až ¼ sučiek po 10 roku, ktorá nie je sterilizovaná, dostane pyometru. Tiež niektoré štatistiky uvádzajú dlhší priemerný vek u kastrovaných zvierat (bez rozdielu pohlavia).

sučka pred kastráciou s oholeným bruchom

Psy

Ako jednoznačná výhoda je uvádzané skľudnenie psa (práve pre odstránenie už spomínaného testosterónu), a výrazné utlmenie pohlavného správania (tu je dôležitý aj vek, kedy ku kastrácii došlo, ak je to skoro, efekt je výborný, ak v neskoršom veku, a pes má už naučené nejaké vzorce správania, tak účinok v tomto smere nie je 100%-ný!!!). Psy sa menej túlajú, a nehrozí im tak vysoké riziko napr. zrazenia autom… Ďalej ako veľká výhoda je považovaná prevencia pred hyperpláziou prostaty v neskoršom veku, perianálnych nádorov(nádorov okolo konečníka) a perineálnej prietrže. Pred nádorovými ochoreniami semenníkov (incidencia výskytu rakoviny semenníkov u nekastrovaných jedincov je cca 25%).  Obzvlášť je doporučiteľná kastrácia u kryptorchidných samcov (ak nemajú zostúpený jeden, alebo oba semenníky v miešku).  V ich prípade, vzhľadom na to, že semenníky nie sú fyziologicky umiestnené v miešku, kde by boli pri nižšej teplote o cca 1-2 stupne proti telu, do budúcna hrozí zvýšené riziko nádorových ochorení semenníkov. Navyše ide o geneticky podmienenú vadu, a preto takéto psy by nemali byť v žiadnom prípade používané v chove.

Argumenty proti

Tvrdenie, že kastrácia je vždy bezproblémová a vo všetkých smeroch bezpečná nie je správne. Poďme sa teda pozrieť na jej riziká.

Sučky

Ako prvé si treba uvedomiť, že aj keď ide vo svojej podstate o rutinný  chirurgický zákrok, vždy existuje určité riziko. Štatisticky ide o  6%né riziko komplikácií (či už počas chirurgického zákroku, pooperačných infekcií, prípadne anestéziologických komplikácii). Čím vyšší je vek kastrovaného zvieratka, tým je samozrejme riziko komplikácie väčšie. Preto doporučujeme kastrovať mladé zdravé zvieratá, a nie staršie psy v čase, keď už majú pridružené iné vážne ochorenia.

Ako nevýhody sa často uvádza možné postupné priberanie na hmotnosti (toto sa dá krásne zvládnuť úpravou kŕmnej dávky a sebadisciplínou pri kŕmení psa). V prípade hmotnostne väčších sučiek môže vo výnimočných prípadoch dôjsť k inkontinencii po OH (tzn. úniku moču). Toto je dané poklesom hormónu estrogénu po odobratí vaječníkov (mohli by sme to prirovnať stavu po OH u žien alebo ak sú po prechode.) približne 1% nekastrovaných sučiek má v staršom veku problémy s inkontinenciou, ale u kastrovaných sučiek je toto percento medzi 4-20%.

Ešte jedno upozornenie. Nie je vhodné kastrovať tzv. alfa-dominantné suky, ktoré sú extrémne agresívne, pretože takéto sučky sú po OH často ešte agresívnejšie. Ide o to, že sterilizáciou u nich odoberieme tie „kľudné“ hormóny (estrogén) a zostane im len testosterón (to je ten „výbojný hormón, ktorý je zodpovedný aj u samcov za agresívne správanie). U sučiek je ho síce podstatne menej, ale predsa určité množstvo sa tvorí, a práve preto sa OH nedoporučuje.

sibírsky husky po operácii

Psy

Nevýhody sú zase podobné ako u sučiek, a to priberanie na hmotnosti (ale ako už bolo spomenuté, toto je ľahko manažovateľné).

Okrem vyššie uvedených zdravotných problémov, môžu byť u kastrovaných zvierat vo vyššom percente zastúpené niektoré typy nádorov (napr. osteosarkómy u veľkých plemien psov), a ak sa kastruje príliš skoro (do 6. mesiaca veku), býva aj zvýšené riziko určitých ortopedických problémov (pretože dochádza k spomaleniu uzatvárania rastových platničiek v dlhých kostiach)…

Napriek už spomínaným problémom, ktoré samozrejme môžu nastať, treba vždy zvážiť ich pravdepodobnosť, ktorá je skutočne nízka (na Slovensku nie je zvykom kastrovať pred 6. mesiacom veku) a výhodu kastrácie. Počas mojej 25 ročnej praxe, sme mali na klinike zhruba do 20 zvierat s osteosarkómom, ale zvierat v kritickom stave pri pyometre požehnane!!!

Zotavenie po operácii

Po kastrácii zvieratka vždy doporučujeme dodržiavať nasledovné odporúčania:

labrador v pooperačnej košieľke
Držte zvieratko vo vnútri, a hlavne mimo ostatných zvierat, aby malo svoj kľud.
Zabráňte svojmu psovi skákať po pohovkách, posteliach, stoličkách, behaniu po schodoch… aspoň 2 týždne po operácii.
Zabráňte psovi lízať si ranu!!! U sučiek sa najčastejšie používajú košieľky a u psov ochranné límce (nikdy ich nedávajte dole ak je pes bez dozoru, alebo spíte. Stačí chvíľka nepozornosti, a inak pekne hojaca rana sa stane infikovanou slinami psa a hojenie sa výrazne predĺži, a aj predraží vďaka nutnosti ďalšieho ošetrovania a antibiotík).
Kontrolujte ranu raz za deň –  v prípade začervenania, opuchu, výtoku, prípadne ak zapácha, dajte radšej psíka skontrolovať znova svojmu veterinárnemu lekárovi.
Ak je zvieratko bolestivé, ideálne je použitie liekov proti bolesti, minimálne na prvé 2-3 dni, individuálne aj dlhšie.
Aspoň 14 dní psa nekúpte.
Psa majte na vodítku, aj keď je vycvičený!!! Stačí, že prebehne mačka okolo, alebo uvidí svojho psieho kamaráta, a určite na chvíľku zabudne na svoj hendikep a slušné vychovanie!!!

FAQ – Časté otázky o kastrácii / sterilizácii psov