Kruhy - ilustračný obrázok

Infekcie močového mechúra u králikov

Úvod

Infekcie močového mechúra (cystitis) sa zvyčajne vyskytujú v dôsledku pomnoženia baktérií v močovom mechúri, alebo v močovom trakte. Aby k takémuto pomnoženiu baktérií došlo, musí byť u králička pridružený iný zdravotný problém. Buď oslabený imunitný systém, alebo napr. vysoká koncentrácia vápnika v moči.

Infekcie močového mechúra u králikov
Čierno-biele králiky

Samozrejme zápal močového mechúra sa môže u králika vyvinúť v akomkoľvek veku,ale častejšie býva u králikov v strednom veku a u zvierat s výraznou nadváhou, práve pre ich lenivý životný štýl (sedavý spôsob života), prípadne u králikov so zlou výživou.

Príznaky infekcie močového mechúra

Aby sme to nemali úplne jednoduché, tak treba povedať, že časť králikov s močovými problémami nevykazuje žiadne klinické príznaky, zatiaľ čo iné môžu mať vážne problémy. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré si môžete všimnúť patria:

 • Hematúria – čiže krv v moči (pozor, niektoré potraviny môžu zafarbiť moč tiež do červena, tzv. „beeturea“, sfarbenie moču po požití napr. červenej repy, ktorá obsahuje betanín)
 • Hustý, svetlohnedo až hnedo sfarbený moč
 • Časté močenie – ale len v malých množstvách (zviera má „prečúranú“ podstielku, aj keď ju pravidelne meníte)
 • Inkontinencia – to si všimnete aj podľa toho, že zvieratko zrazu močí aj na miestach, kde predtým nemočilo.
 • Zlepená srsť pod chvostom

Príčiny cystitis

To čo Vášmu králičkovi v konečnom dôsledku spôsobí problémy sú baktérie, ale to, do akej miery sa infekcia rozvinie závisí aj od:

 • Spôsobu akým je králik doma držaný – častejšie u zvierat trvale zavretých v klietke, bez možnosti výbehu
 • Ak je málo aktívny
 • Obézne zvieratká, ako sme už skôr spomínali sú predisponované
 • Inkontinencia – to si všimnete aj podľa toho, že zvieratko zrazu močí aj na miestach kde predtým nemočilo.
 • Obštrukcie močového mechúra – kedy nedochádza k úplnému vyprázdneniu močového mechúra
 • Zlá hygiena – ak nečistíte klietku pravidelne
 • Predávkovanie minerálnymi a vitamínovými preparátmi (vápnikom)
Králiky na slamennej podstielke

Stanovenie diagnózy

Na začiatku každej diagnostiky je podrobná a dôkladná anamnéza. Váš veterinárny lekár by Vás mal vyspovedať, kedy problémy nastali, aký bol ich priebeh, ako sa zvieratko správa teraz a ako predtým…

Následne by mala byť prevedená klinická diagnostika – vyšetrenie králika (v určitých prípadoch aj odbery krvi) a mikroskopická kontrola moču (sledujeme pH moču, jeho hustotu, prítomnosť baktérií, zápalových krviniek, kryštálov..). Tieto vyšetrenia by mali byť doplnené o kultivačné vyšetrenie moču a stanovenie citlivosti na antibiotiká (v prípade opakujúcich sa zápalov je to nutnosť!!!).

Na doplnenie klinického a laboratórneho vyšetrenia slúži rtg diagnostika (vylúčenie močových kameňov a novotvarov v brušnej dutine, ak treba aj s kontrastom) a sonografická diagnostika močového mechúra a obličiek (samozrejme vždy sa kontroluje aspoň zhruba celá dutina brušná).

Na referenčných pracoviskách sa ešte vykonáva endoskopické vyšetrenie pre lepšiu vizualizáciu dolného močového aparátu, a prípadný odber vzoriek pri podozrení napr. na nádorové ochorenia.

Terapia cystitis

U väčšiny králikov je terapia zvládnutá pomocou antibiotík, úpravy stravy, zvýšenia príjmu tekutín, zvýšenia pohybu, lepšej starostlivosti o podstielku a v prípade obéznych zvierat sa nasadzuje redukčná diéta. Ak sa zvieratko menej pohybuje kvôli artróze, tak sú riešením lieky proti bolesti.

V niektorých prípadoch je ale nutná priama intervencia veterinárneho lekára. Ak sa napr. jedná o močové kamene, alebo nádorové ochorenia.

V prípade, ak má králik zaparenú kožu okolo genitálií, tak treba jemne ostrihať srsť, kožu umyť (ale opatrne, lebo bude bolestivá) a použiť masti s obsahom zinku ako ochranu pred agresívnym močom.

Prevencia problémov s močovými cestami u králikov

Zajac so zeleninou

Základom prevencie u králikov s močovými problémami je dostatok pohybu, čiže poskytnúť možnosť sa „vybehať“ spolu s dostatkom vody. Tá by mala byť na viacerých miestach, aby sme stimulovali králika k pitiu, môžeme ju ochutiť napr. rôznymi ovocnými alebo zeleninovými šťavami (ale bez cukru!).

Ďalšou dôležitou súčasťou prevencie je zníženie príjmu vápnika v strave. Nahradenie lucernového sena Timotejkou. Zvýšenie šťavnatého kŕmenia (samozrejme postupne). Zeleninu mierne navlhčite, používajte čerstvú zeleninu, napr. mrkvu, púpavu, špenát, petržlen, kvalitné seno.

Treba pravidelne sledovať močenie u vášho králika, aby ste včas zasiahli a predišli opakovaným zápalom.